ข่าว

เขาพนมรุ้ง บุรีรัมย์ ร่วมกันชม ปรากฏการณ์ พระอาทิตย์ตกตรง 15ช่อง 5-7 มีนาคม 2565

 

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์
Phanom Rung Historical Park

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ขอเชิญชมปรากฏการณ์
พระอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู☀️ ปราสาทพนมรุ้ง
ในวันที่ 5 - 7 มีนาคม 2565 เวลา 17:30 น. เป็นต้นไป
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ทั้งนี้ขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกัน ควบคุม
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาอมทั้งดของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง
📱
ลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง 🌡️ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
🧼
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 😷 สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลา ๑๐๐ %
แผนที่และการเดินทาง

map https://www.google.com/maps/place/อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง/@14.5319352,102.9403306,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9dfb475988ec4e0d!8m2!3d14.5319352!4d102.9403306
#พนมรุ้ง  #มหัศจรรย์พนมรุ้ง  #พระอาทิตย์ตรง15ช่องประตู     
https://www.facebook.com/photo/?fbid=325405636283398&set=a.308347667989195
 


ปราสาทพนมรุ้งเป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้ง 
ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 
สร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณ
http://www.buriram.go.th/tr_phanomrung/Phanomrong.htm

 


เสน่ห์ 7สะพาน ข้ามแม่น้ำเพชรบุรี by Eat A Tip
Lest Read อ่านคล่องร้องเล่น by ชวนกันอ่าน
ตลาดใหญ่เวอร์อลังการ by กินเที่ยว เลี้ยวเพลิน
เที่ยวชายทะเลกรุงเทพ by
Let's Read FB
ภาระกิจ เดินทาง เที่ยวทิพย์ by Go 6
ประดิษฐ์ ซ่อม Workshop Boyz Channel
ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์
SpacFur.com
ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์
SpacFur.com
YouTube Channal Grace Valin Sarasas
Vlog & Cover Songs by Vivi Channel
Cover Guitar Fingerstyle by Buntune