ข่าว

สุจินต์ หวั่งหลี นำทัพผู้บริหาร “นวกิจประกันภัย” ประชุมผู้ถือหุ้น 2567

สำนักบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมโกลว์ฟิช ชั้น 2 อาคารสาธรธานี
นายสุจินต์ หวั่งหลีประธานกรรมการ นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ร่วมแถลงผลการดำเนินงานในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยในปี 2566
บริษัทมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 4.29 เบี้ยประกันภัยรับ 3,824 ล้านบาท
และมีกำไรสุทธิ 120  ล้านบาท

   บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลาย เพิ่มการขยายความคุ้มครอง
เกี่ยวกับภัยธรรมชาติมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเพื่อเพิ่มเบี้ย
ประกันภัยให้เติบโตได้อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เข้าร่วมโครงการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน
ในทุกรูปแบบ เพื่อให้ธุรกิจเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยความเชี่ยวชาญด้านการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีมากว่า 90 ปี

..................................

ที่มา
https://www.navakij.co.th
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ จากบริษัทนวกิจประกันภัย จำกีด (มหาชน)

 


รับทำบัตรแข็งสไตล์ลูกค้า by ไอเดียสตอรี่การ์ด

เที่ยวชายทะเลกรุงเทพ by
Let's Read FB
ตลาดใหญ่เวอร์อลังการ by กินเที่ยว เลี้ยวเพลิน
Lest Read อ่านคล่องร้องเล่น by ชวนกันอ่าน
ตกแต่งภายใน เฟอร์นิเจอร์
SpacFur.net
ภาระกิจ เดินทาง เที่ยวทิพย์ by Go 6
ประดิษฐ์ ซ่อม สาระ ความรู้ Workshop Boyz
Cover Guitar Fingerstyle by Buntune
Vlog & Cover Songs by Vivi Huang
จำหน่าย เสื้อแฟชั่น หญิง-ชาย